โพสต์

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมด้านระบบเครือข่ายปี 2562

รูปภาพ
ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่าย #Network Basic
#Profession Networking Workshop Level 1
#Network Firewall Level 1
#Network Firewall Level 2
#MikroTik Router Level 1
#MikroTik Router Level 2
#CCNA
#Network Programming
#Windows Server 2016R2 Level 1
#Windows Server 2016R2 Level 2
#Linux Server
#Ethical Hacking
#Web Hacking
#Wireshark
#VMware

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-5674413, 086-4133928
E-Mail : contact@ez-admin.com
Line: ezgenius55
ติดตามได้ที่ https://www.ez-admin.com/index.php

รู้จักกับศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center     ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในนามคณะบุคคลอีซี่ส์แอดมินเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจที่ทำงานทางด้านระบบเครือข่ายได้นำความรู้ไปพัฒนางานในองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนของเราจะเน้นสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ สามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากห้องเรี…